Chương trình học

Chương trình bổ trợ, năng khiếu

Đăng bởi:  Grit Prep Education

Cơ thể khỏe mạnh là nền tảng của trí tuệ nhạy bén và tinh thần lạc quan. Song song với phát tri...

Chương trình Tiếng Anh

Đăng bởi:  Grit Prep Education

Chương trình tiếng Anh được thiết kế dựa theo một số tiêu chuẩn cơ bản của Common Core – Tiêu chu...

Chương trình Montessori

Đăng bởi:  Grit Prep Education

1. Tổng quan phương Pháp Montessori Ngoài việc đảm bảo cung cấp đầy đủ chương trình Giáo dục Mầm ...