Chương trình tiếng Anh được thiết kế dựa theo một số tiêu chuẩn cơ bản của Common Core – Tiêu chuẩn cốt lõi chung của giáo dục Hoa Kỳ – về phát triển ngôn ngữ tiếng Anh sao cho phù hợp với trẻ mầm non Việt Nam nói chung và trẻ của Grit Prep Kindergarten  nói riêng, bám sát đặc điểm phát triển tâm lý cũng như khả năng nhận thức, tiếp thu ngôn ngữ mới của trẻ.

Trẻ có thể đạt được mục tiêu về ngữ âm, từ vựng, cấu trúc, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết bằng tiếng Anh, phục vụ cho việc học tập tại các bậc học cao hơn.

Học tập theo các chủ đề đa dạng, gần gũi với trẻ
Bao gồm: Màu sắc, Số đếm, Hình dạng, Trường học, Các bộ phận cơ thể, Gia đình, Vật nuôi,… các từ vựng theo các chủ đề và cấu trúc đi kèm.

Các hoạt động học tập thú vị, mới lạ

Trẻ tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động học tập, bao gồm: bài hát, kể chuyện hay diễn kịch, Storytelling (Kể chuyện), Show and Tell (dành cho nhóm 3 - 4 - 5 tuổi), Mock Interview (Phỏng vấn 1-1 giữa Giáo viên và Trẻ) dành cho nhóm trẻ 4 - 5 - 6 tuổi…

Những giờ học tiếng Anh tai Grit Prep luôn rộn vang tiếng các bạn nhỏ nói tiếng Anh trong những hoạt động tương tác sôi nổi như Storytelling, Show & Tell và Mock interview. Đây cũng là 3 hoạt động mà các bạn nhỏ tại Grit Prep yêu thích nhất trong số rất nhiều các hoạt động tiếng Anh hàng tuần.

Nhờ vậy, các bạn nhỏ có thể làm quen với các hình thức tương tác đa dạng, tăng cường khả năng phản xạ ngôn ngữ tiếng Anh tự nhiên, phát triển toàn diện các kỹ năng Tiếng Anh.